Research projects

Title Start End
Archiving data on recreational fishing along the Belgian coast
Study on the lateral input of the Flemish part of the Scheldt estuary
Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurence and effects. - AS-MADE
The development and realisation of the first phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
Blootstelling van bevolkingsgroepen wonend in het hart van de Euregio aan polluerende atmosferische deeltjes: het geval van de fijne stofdeeltjes
The development and realisation of the second phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
Climate Resilient Coast
The development and realisation of the third phase of the ScheldeMonitor information system in the framework of "Research and Monitoring long-term planning Scheldt estuary" (LTV O&M)
Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 1
Verzamelen van de nodige attributen, het opstellen van de benodigde teksten en scenario’s voor de museologische inrichting van het Vlaams Bezoekerscentrum De Nachtegaal
Coördinatiepunt voor geïntegreerd kustzonebeheer - fase 2
Marine macrobenthic communities associated to Peruvian scallop Argopecten purpuratus culture: structural and functional diversity, feeding ecology and contaminant exposure
Creating a long term infrastructure for marine biodiversity research in the European Economic Area and the Newly Associated States
Microphytobenthic primary production in intertidal sediments: does meiofauna matter?
CSA Healthy and Productive Seas and Oceans
Understanding causes and consequences of increased levels of biodiversity. A case study based on nematodes from different bathyal habitats under contrasting productivity regimes
CSA in Marine Biotechnology
Identifying relationships between ecosystem attributes (diversity, functioning and services) and human pressures in salt marshes
De Zee van Toen
Development of an Integrated Database for the Management of Accidental Spills
Gather and promote Surface Ocean - Lower Atmosphere related belgian efforts
Effects of dredgings and harbour expansion on the environment
Integrated Study of Southern Ocean Biogeochemistry and Climate Interactions in the Anthropocene
Eu-duurzaamheidsindicatoren voor kustgebieden in Nederland
Darwin's laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstofkringloop
European Marine Biodiversity Observatory System
Hardwiring the ocean floor: the impact of microbial electrical circuitry on biogeochemical cycling in marine sediments
Evaluation and update of the OMES database, concerning the data of the Flemish part of the Scheldt estuary
Modellering van fijnschalige ecologische processen in estuaria
Expeditie Zeeleeuw
The development of early diagenetic models
Flemish contribution to LifeWatch.eu
The modelling of bioturbation
Indicators of sustainable development for the Scheldt estuary
Advanced modelling and research on eutrophication: linking eutrophication and biological resources

Pages